Машините, които виждате на нашата интернет страница са налични на склад, но тъй като пазарът на този род машини е динамичен, бихме препоръчали на нашите бъдещи клиенти да се свържат с нас по телефона или електронната поща, за да се уверят в наличието на машините, които представляват техен интерес.