Цените на машините, показани на нашата интернет страница са цени на дребно. Цените са валидни за наличните на склад машини, като си запазваме правото да ги променяме без предизвестие.

Цените на вендинг автоматите обявени на интернет страницата ни, не включват монетния механизъм/разплащателното устройство.

За машините могат да бъдат поръчани и оперативни ключалки, като бъде заплатена единична такса от 25 Евро.

Нашето дружество не носи никаква отговорност за допуснати грешки в публикуваните цени и технически данни на машините.